The Underwear Rule

Ungefär ett barn av fem utsätts för sexuellt våld, inklusive sexuella övergrepp. Du kan bidra till att förhindra att det händer ditt barn. Lär ditt barn att regeln är: Man rör inte här.