The Underwear Rule

Estímase que un de cada cinco nenos é vítima da violencia sexual, incluído o abuso sexual.
Vostede pode axudar a impedir que isto lles suceda ao seu fillo e aos nenos que están ao seu arredor.
Ensínelle ao seu fillo « a regra de Kiko ».